De stad heeft er weer een gebied bij waar het elektriciteitsnet het maximum heeft bereikt. Meerdere gebieden in de stad, waaronder elektriciteitsstations in West en Noord, zitten al aan het maximum en daar komt nu ook het elektriciteitsverdeelstation Vliegenbos bij, meldt netbeheerder Liander. Dat station voorziet het oostelijk deel van Noord van stroom.

Het bereiken van de maximumcapaciteit heeft voor het gebied tot gevolg dat er bijvoorbeeld geen nieuwe supermarkten, fabrieken of andere grootverbruikers aangesloten kunnen worden. Ook voor randgemeenten heeft dit gevolgen, want het station van Vliegenbos voorziet ook Durgerdam, Schellingwoude, Zuiderdorp, Holysloot en kleine gedeeltes van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland van elektriciteit.

Al eerder maakte Liander bekend dat er delen in de stad zijn waar het stroomnet geen nieuwe grootverbruikers meer aankan. De economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van wind- en zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten.

Om aan de groeiende vraag te voldoen probeert Liander zo snel mogelijk de capaciteit te vergroten, maar dat is een proces van jaren. Het elektriciteitsverdeelstation Noord Papaverweg wordt uitgebreid en er wordt een nieuw station gebouwd in Buikslotermeer. Toch zijn de eerste structurele gevolgen van dat proces pas merkbaar in 2025. De netbeheerder is met de gemeente Amsterdam aan het kijken naar de mogelijkheden om te versnellen op de netverzwaring en op het toepassen van tijdelijke oplossingen.

'Historisch grote opgave'

Het stroomtekort is een landelijk probleem; volgens Liander gaan er steeds meer plekken bijkomen waar de maximumcapaciteit bereikt gaat worden. Ze spreken van een 'historisch grote opgave' om aan de vraag te voldoen en op een kaart van Liander is te zien dat er al aardig wat gebieden rood kleuren, wat betekent dat er schaarste is.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) heeft het kabinet opgeroepen om te investeren in de "toekomstbestendigheid" van het elektriciteitsnet. "We moeten complete, nieuwe wijken bouwen met naast woningen óók scholen, winkels, kantoren en bedrijfsruimtes. En we moeten een ingrijpende energietransitie vormgeven. Beiden vragen veel van ons elektriciteitsnet."