Om Amsterdam sterk uit de coronacrisis te laten komen, gaat het stadsbestuur de komende jaren flink investeren. Tot 2025 gaat het om een bedrag van 4 miljard euro. Om dat te kunnen betalen wordt ervoor gekozen om de gemeentelijke schuld de komende jaren verder te laten oplopen.

D66-wethouder Victor Everhardt (Financiën) presenteert de begroting 2022, waarin de inkomsten en uitgaven staan van de gemeente voor volgend jaar, vanochtend namens het stadsbestuur.

Volgens de wethouder gaat de economische ontwikkeling van de stad en regio de goede kant op, maar blijft die nog achter bij het landelijk beeld. Hij stipt aan dat Amsterdam veel sectoren heeft die hard zijn geraakt door de coronacrisis, zoals de creatieve sector, waar het herstel nog niet is ingezet. Ook neemt de ongelijkheid in de stad door de crisis toe en komen naar verwachting meer mensen in de bijstand, WW of schuldhulpverlening terecht. Het stadsbestuur noemt het cruciaal om te blijven investeren.

"We investeren volgend jaar ruim 850 miljoen euro in de stad, om Amsterdam en de bewoners te helpen uit de crisis te komen, maar ook om het onderhoud en de groei van de stad te bekostigen. Deze investeringen zorgen onder meer voor extra werkgelegenheid en goede voorzieningen als scholen. Ondanks de coronacrisis en de negatieve impact daarvan op onze financiën, zetten we alles op alles om Amsterdam uit de crisis te investeren", aldus Everhardt.

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in onder andere sportfaciliteiten, speeltuinen, parken, jongerencentra, buurthuizen, scholen, kunst- en cultuurvoorzieningen, infrastructuur, noodzakelijk onderhoud aan de stad, (in erfpacht uitgegeven) bouwgronden en de energietransitie. Verder gaat er komend jaar extra geld naar jeugdzorg, het schuldenbeleid en krijgen ondernemers een lastenverlichting. Zo hoeft er over 2022 geen terrassenbelasting betaald te worden en wordt de zogeheten vermakelijkhedenretributie voor evenementen uitgesteld tot 2023.

Begroting 2022 zal in november worden behandeld

Door niet meer alleen naar individuele investeringen te kijken, maar deze in samenhang te zien, hoopt de gemeente een beter overzicht te houden op de uitgaven. Dit moet er vanaf volgend jaar voor zorgen dat er 50 procent meer aan investeringen wordt gerealiseerd ten opzichte van voorgaande jaren. In het verleden gebeurde het namelijk nog wel eens dat niet al het geld dat was begroot ook aan die investering werd uitgegeven.

Door flink te blijven investeren, terwijl door de impact van de coronacrisis de reserves zijn aangesproken, neemt de schuld van de gemeente de komende jaren toe. De schuld loopt op van 6,1 miljard euro eind 2020 naar 7,3 miljard euro in 2022. De verwachting is dat die schuld in 2025 uitkomt op 8,4 miljard euro. Mede omdat de rente laag is, denkt de gemeente dat het toch verstandig is om extra bij te lenen. De gemeente betaalt gemiddeld 0,7 procent rente over de investeringen die het doet.

De begroting 2022 zal op 10 en 11 november worden behandeld in de gemeenteraad, en daarvoor in de verschillende commissies.