De gemeente Amsterdam wil een speciaal 'burgerberaad' inzetten om te helpen de klimaatdoelstellingen van 2025 en 2030 te halen. Het experiment start deze zomer al, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) in een brief aan de raad.

Als de stad de klimaatdoelstellingen van 2030 wil halen, dan moet de CO2-uitstoot in de stad tegen die tijd met 55 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Volgens berekeningen van adviesbureau CE Delft wordt dat met de huidige maatregelen slechts 37 procent.

Daarnaast berekende het adviesbureau dat met de huidige maatregelen in 2025 de uitstoot met 3 procent zal zijn toegenomen, terwijl de uitstoot tegen die tijd juist met 5 procent moet zijn afgenomen.

Het burgerberaad is een pilot en dus worden niet alle Amsterdammers, maar slechts een representatief deel van de inwoners benaderd om mee te doen. De inwoners zullen willekeurig worden gekozen.

Ze worden gevraagd om mee te helpen oplossingen te bedenken voor het probleem. "De vraagstelling van het burgerberaad is gebaseerd op de opgave hoe de stad de opgave van 55 procent CO2 uitstoot reductie kan halen", schrijft Van Doorninck.

Wanneer de inwoners precies worden benaderd, is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoeveel Amsterdammers er worden uitgenodigd. Dat wordt later deze zomer bekendgemaakt.