Bij de Amsterdamse handhaving heerst een verziekte en onveilige werksfeer. Veel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) willen niet meer in de stad werken, enkele zijn al uit onvrede vertrokken en onder het personeel is sprake van een angstcultuur. Dat blijkt uit gesprekken die NU.nl-nieuwspartner AT5 heeft gevoerd met boa's en uit vertrouwelijke documenten.

De omroep onthult enkele misstanden bij de Amsterdamse handhaving. Zo worden boa's in beoordelingsgesprekken afgerekend op het aantal geschreven bonnen, is het verzuim en verloop onder het personeel hoog en moeten op straat steeds meer politietaken worden uitgevoerd.

Vakbond BOA-ACP herkent de problemen en heeft deze onder de aandacht gebracht bij de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar op het stadhuis.

Veel van de misstanden staan opgetekend in het zwartboek van 22 februari, een document waarin boa's hun beklag doen over de gang van zaken binnen Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR).

Boa's ervaren manier van leidinggeven als 'vernederend'

Het bijna veertig pagina's tellende zwartboek, dat in handen is van AT5, geeft een inkijkje in ernstige interne problemen bij THOR. Leidinggevenden worden betiteld als "macho's" die regelmatig hun stem verheffen, tot schreeuwpartijen aan toe. Boa's ervaren deze manier van aansturen als "vernederend", zo stellen zij in gesprekken.

Waar het zwartboek alleen over het centrum gaat, bevestigen medewerkers in andere stadsdelen en vertrouwelijke documenten dat het probleem in de hele stad speelt. Veel boa's overwegen om te vertrekken uit Amsterdam of hebben inmiddels al ontslag genomen.

Seksuele intimidatie

Ook blijkt uit de vertrouwelijke documenten dat er een geval was van seksuele intimidatie. Een vrouwelijke boa zou zijn aangerand en heeft tegen vertrouwenspersonen gezegd dat ze daar geen zaak van te durfde te maken. De teamleider van deze vrouw zou hebben gezegd dat haar contract niet wordt verlengd als ze melding maakt van het voorval. Of dat klopt, is niet bekend.

De problematiek bij de handhaving speelt al langer. Vorig jaar augustus werd het vertrouwen in de directie opgezegd. Sindsdien is het eerder verergerd dan verbeterd, zeggen boa's tegen AT5. "Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Het maakt mij niet uit welke baan ik hierna krijg, zolang ik maar mijn vaste lasten kan betalen en zo snel mogelijk afscheid kan nemen van het uniform."

In reactie op het artikel van AT5 zegt de gemeente de meeste aanklachten te bevestigen en onderzoek te doen naar de incidenten uit het zwartboek. Wel ontkent de gemeente de aanklacht dat het bonnenquotum leidend is bij beoordelingsgesprekken. Ook zijn de aanklachten bekend bij de directie van de THOR, die aangeeft het melden van misstanden te willen stimuleren.