De gemeente Amsterdam zou vanaf 2023 als eerste stad in Nederland van bijna de hele bebouwde kom een dertigkilometerzone willen maken, meldt Trouw zaterdag.

Het plan was aanvankelijk om alleen de snelheid op de route vanaf de Dam naar Amsterdam-Nieuw-West te verlagen, maar nu is er voor gekozen om de maximumsnelheid op bijna alle wegen in de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur terug te brengen.

De Amsterdamse wethouder van Verkeer Egbert de Vries heeft vorige week zijn plannen besproken met de betrokken partijen zoals hulpdiensten en ov- en taxibedrijven. Hij wil pas meer details geven als ook de gemeenteraad is ingelicht, schrijft Trouw.

De nieuwe snelheidslimiet zou gaan gelden voor het overgrote deel van de bebouwde kom, met uitzondering van enkele hoofdwegen. Daar blijft de snelheid staan op 50 kilometer per uur.

Voor de gemeente zijn veiligheid en de beperking van het geluidsoverlast de belangrijkste redenen om de snelheid te verlagen. Dit past bovendien in een internationale trend om de leefbaarheid in steden te vergroten.

Naast Amsterdam is ook de gemeente Groningen van plan om van de hele stad een dertigkilometerzone te maken. Die plannen worden later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad, waardoor Amsterdam waarschijnlijk alsnog de eerste stad wordt die deze snelheidsverlaging doorvoert.