De gemeente Amsterdam waarschuwt bewoners dit weekend niet te gaan zwemmen in het water rondom het Prinseneiland in het centrum van Amsterdam, Park Schinkeleilanden en de Stadionsgracht. Door de hevige regenbuien van vrijdagavond zijn er op twee plaatsen in de stad zogeheten riooloverstorten geweest.

Bij riooloverstorten wordt overtollig afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere overlast te voorkomen.

Dat betekent dat de kwaliteit van het oppervlaktewater op die twee plekken tijdelijk is verslechterd.