Middelbare scholen en basisscholen hebben de tientallen miljoenen euro's, die de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft uitgetrokken voor de zogenoemde kansenaanpak in het onderwijs, vooral besteed aan taal en rekenen. Dat blijkt uit algemene evaluaties van de gemeente.

In totaal hebben 183 basisscholen en 32 middelbare scholen geld voor de aanpak ontvangen. In vier jaar werd er 9,2 miljoen euro uitgegeven voor het voortgezet onderwijs en jaarlijks 12 miljoen euro voor het primair onderwijs.

Uit onderzoek van De Balie Live Journalism en AT5 bleek vorig jaar dat bij basisscholen een overkoepelende aanpak ontbrak. Een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman liet destijds weten dat alle scholen gesubsidieerde projecten jaarlijks moeten verantwoorden met een interne zelfevaluatie. Deze evaluaties vormen de basis voor de algemene evaluatie van de gemeente.

Zo blijkt dat ongeveer 64 procent van de basisscholen heeft ingezet op lezen. Vaak werd voor leesvaardigheid een onderwijsassistent of externe specialist ingezet. De leesvaardigheid en het leesplezier bij leerlingen zou volgens de scholen hoger zijn geworden en de deskundigheid van leraren zou zijn toegenomen.

Bij de middelbare scholen kregen leerlingen door de kansenaanpak gemiddeld 2,4 uur extra onderwijstijd per week. Dat waren meestal kinderen die ondersteuning nodig hadden vanwege hun sociaaleconomische achtergrond en beheersing van de Nederlandse taal.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Kohnstamm Instituut, die de evaluaties voor de gemeente maakten, adviseren om door te gaan met de kansenaanpak. Wel benadrukken ze dat het belangrijk is dat scholen tijd blijven maken voor evaluatie.

"Het bestrijden van onderwijsachterstanden is het speerpunt van ons beleid. Scholen en kinderen die meer nodig hebben bieden we ook meer", laat wethouder Moorman weten.