Vervoerregio Amsterdam breekt het lopende contract met het GVB, dat loopt tot december 2024, toch niet vervroegd open. Begin vorig jaar waren de partijen van plan om het contract voortijdig te vernieuwen, maar vanwege de pandemie zien zij daar nu van af.

Voordat corona Nederland bereikte, had het GVB alle gestelde doelen in het huidige contract (concessie) gehaald en groeide het aantal reizigers met meer dan 7 procent per jaar; zo hard dat het vervroegd afsluiten van een nieuwe concessie nodig leek om dat te kunnen opvangen. De bedoeling was dat de nieuwe concessie eind dit jaar zou ingaan.

Door de pandemie vielen de reizigersaantallen echter terug tot 24 procent van het aantal voor de coronacrisis en zijn er grote onzekerheden over hoe snel en massaal reizigers de komende twee jaar weer terugkeren. De Vervoerregio en het GVB hebben daarom besloten om af te zien van de voortijdige vernieuwing en zetten nu in op een vernieuwing van het contract zodra het huidige eind 2024 afloopt.

De komende jaren willen de Vervoerregio en het GVB zich focussen op het herstel van het openbaar vervoer na de coronapandemie. De uitkomsten van het herstel dienen als basis voor het nieuwe contract.