De nieuwe fabriek in de Amsterdamse haven, die in 2023 open moet gaan, gaat niet-recyclebaar afval omzetten in methanol, een bestanddeel voor biobrandstoffen. Onder niet-recyclebaar afval valt bijvoorbeeld B-hout en sloopafval.

De fabriek, die Advanced Methanol Amsterdam (AMA) gaat heten, wil vanaf de geplande opening jaarlijks 87,5 kiloton aan duurzame methanol produceren vanuit niet-recyclebaar afval. Dit komt neer op het afval van 290.000 huishoudens.

De AMA-fabriek wordt gebouwd in het BioPark, een industriële locatie in de haven van Amsterdam die speciaal is ontwikkeld voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Behalve de fabriek komt er ook een kenniscentrum in het BioPark.

"In het kader van de energietransitie werkt de Amsterdamse haven aan duurzamere brandstofbronnen, lagere emissies en maximale recycling", zegt Roon van Maanen, directeur Energie Circulaire Industrie bij Havenbedrijf Amsterdam.

"Het initiatief slaat een brug tussen afvalverwerking en de industrie voor hernieuwbare brandstoffen. Het is een vlaggenschipproject om ons dichter bij het bereiken van onze duurzame doelstellingen te brengen."