De Universiteit van Amsterdam (UvA) mag bij de online tentamens gebruik maken van Proctorio, een software waarmee de universiteit de studenten online toegang tot de tentamens biedt en fraude bij het afnemen ervan op kan sporen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in hoger beroep besloten.

Het online surveilleren (genaamd proctoring) gebeurt omdat studenten tentamens vanwege het coronavirus voornamelijk thuis moeten maken. Proctoring moet ervoor zorgen dat ze daarbij niet frauderen door bijvoorbeeld informatie op internet op te zoeken, of met anderen te overleggen.

De studentenraden van de UvA en van de faculteit Economie hadden in een kort geding een verbod op proctoring gevraagd. De studenten vinden dat de software inbreuk maakt op hun privacy en in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG staat welke data organisaties mogen verzamelen en aan welke voorwaarden ze daarvoor moeten voldoen.

Volgens het hof voldoet de software aan de vereisten van de AVG. "Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gaat niet verder dan voor het doel van van fraudebestrijding noodzakelijk is", oordeelt het hof.

In juni vorig jaar wees de voorzieningenrechter al het gevraagde verbod op proctoring af. De studentenraden gingen toen in hoger beroep en studentenvakbond ASVA demonstreerde tegen de regel. In het hoger beroep stelt ook het gerechtshof de studentenraden in het ongelijk.

Het is niet de eerste keer dat de studenten van de UvA boos zijn om een maatregel. Recentelijk was er ophef, vanwege een "stressvolle" tentamenregel die er ook voor moest zorgen om fraude op tentamens te voorkomen. De studenten kregen niet meer de mogelijkheid om een antwoord aan te passen, nadat de vraag was beantwoord.