De meeste Amsterdamse basisschoolleerlingen hebben van september 2020 tot en met januari 2021 een inhaalslag gemaakt, nadat zij achterstand hadden opgelopen door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de afdeling Onderwijs, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam in opdracht van de Amsterdamse schoolbesturen.

Het onderzoek vond plaats op 167 Amsterdamse basisscholen, waarbij de leergroei in de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 is vergeleken met de gemiddelde leergroei in de twee voorgaande schooljaren. Hiervoor zijn de toetsresultaten op de midden- en eindtoetsen van het Cito gebruikt. Een relatief grote groep is niet getoetst met vergelijkbare gestandaardiseerde toetsen en moet daarom nog onderzocht worden.

Uit de resultaten blijkt ook dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen scholen als het gaat om de gemiddelde leergroei van hun leerlingen. Scholen met een vergelijkbare groep kinderen laten soms een totaal verschillende gemiddelde leergroei van leerlingen zien.

Het onderzoek geeft verder geen mogelijke verklaring voor de grote verschillen tussen scholen. Wel ontvangen deelnemende scholen een rapportage voor eigen onderzoek.