In 2020 is het aantal aanvragen voor buurtbemiddeling in Amsterdam met 16 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het aantal meldingen is vooral gestegen doordat mensen in Amsterdam dicht op elkaar wonen en ze tijdens de pandemie meer thuis waren. In totaal waren er zestienhonderd aanmeldingen voor bemiddeling bij burenruzies in de stad.

Geluidsoverlast was het grootste probleem. "Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren, maar nu gaan opvallen omdat je de hele dag thuiswerkt. Als daar dan nog de herrie van een klussende buurman bovenop komt, neemt het woonplezier in rap tempo af. Aan geluidsoverlast kun je moeilijk ontsnappen", zegt Frannie Herder, adviseur van buurtbemiddelingsorganisatie Beterburen.nl.

"Als je je ergert aan je buren, probeer dan het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan op tijd de hulp van bemiddelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er meestal samen wel uitkomen."