De noodopvangregeling voor 350 daklozen in Amsterdam stopt op 11 mei. Nu de lockdown is opgeheven, eindigt de opvang in diverse hotels en de opvanglocatie aan de Transformatorweg ook. Hulporganisaties zullen de komende weken zoeken naar een passende oplossing.

Vanaf 16 december 2020 konden mensen die normaal geen aanspraak maken op nachtopvang, zoals ongedocumenteerden, arbeidsmigranten en zogeheten 'zelfredzamen', terecht op andere plekken.

Op 11 mei begint een twee weken durende afbouwperiode. Volgens de gemeente kan een groep van dertig kwetsbare Amsterdammers gebruik blijven maken van 24 uursopvang elders. Voor de overige 320 mensen is echter geen plek beschikbaar.

Een groot deel van de groep daklozen bestaat uit ongedocumenteerden en EU-migranten (zo'n tweehonderd). Deze mensen zullen gevraagd worden om terug te gaan naar hun land van herkomst. Al jaren zwerft een groep van tientallen ongedocumenteerden door de stad. Vaak kraken ze een leegstaand pand, waar ze dan weer even zitten tot ze er weggestuurd worden.

Zelfredzame Amsterdamse daklozen

Daarnaast is er een groep van honderd 'zelfredzame' Amsterdamse daklozen voor wie er geen pasklare oplossing is. Dit zijn veelal economische daklozen, mensen die door baanverlies of scheiding hun huis, gezin en inkomen kwijt zijn. Nu de lockdown is opgeheven, zouden ze wel weer bij vrienden of familie kunnen logeren, is de gedachte.

Als de zelfredzame Amsterdammers niet in het eigen netwerk terechtkunnen, kunnen ze volgens de gemeente terecht bij De Regenboog Groep en het passantenpension. HVO-Querido (opvang, woonbegeleiding en dagbesteding) laat echter weten dat het passantenpension vol zit en dat er lange wachtlijsten zijn. Volgens De Regenboog Groep hebben deze mensen geen zorgprobleem, maar een huisvestingsprobleem. "Er zijn woningen nodig, structureel en tot dan tijdelijk", aldus woordvoerder Sander Egas.

Een woordvoerder van zorgwethouder Simone Kukenheim (D66) laat hierop desgevraagd weten: "We herkennen het probleem van moeilijke doorstroom, omdat er te weinig geschikte woonruimte is. De hulporganisaties proberen deze mensen zo goed mogelijk te helpen."

Los van de noodopvangregeling zitten er momenteel ook nog zo'n 150 economische daklozen in Amsterdamse hotels, die tegen betaling lege kamers beschikbaar stellen voor daklozen. Of ze daar mee doorgaan als er weer meer toeristen komen, is zeer de vraag.

Meer maatwerk en individuele aanpak

De Amsterdamse hulporganisaties HVO-Querido, Leger des Heils, De Regenboog Groep en perMens, die zijn verenigd in het Platform Opvang Amsterdam (POA), maken zich zorgen om de steeds groter wordende groep daklozen.

Ze vinden dat er meer gedaan moet worden om de daklozen te helpen. Ook het eindeloos indelen van daklozen in categorieën, stoort hen mateloos. In een gezamenlijke verklaring pleiten ze daarom voor meer maatwerk en een individuele aanpak van daklozen vanuit een totaalbeeld. Ook willen ze dat er op internationaal niveau gekeken wordt naar de oorzaken van dakloosheid.

Het Leger des Heils maakt zich vooral zorgen om een specifieke groep kwetsbare daklozen die nu nog in de (nood)opvang mag verblijven. "Het gaat om mensen met vaak ernstige verslavingsproblematiek die weer op straat terechtkomen. Daarom moeten we juist nu alles op alles zetten om deze mensen perspectief te bieden en niet weer af te laten glijden", aldus woordvoerder Sheila Slob.