Zo'n 25 boten zijn zaterdag namens Actiegroep Windalarm het water opgegaan om te demonstreren tegen de komst van windmolens in het IJmeer en in Noord. Amsterdam heeft zoekgebieden aangewezen in onder andere Schellingwoude en bij de Noorder IJplas.

Zoekgebieden zijn gebieden binnen een regio die in aanmerking kunnen komen voor de opwekking van wind. De boten varen langs de zoekgebieden vanaf het IJmeer, langs Durgerdam, Schellingwoude en het binnen-IJ naar de Noorder IJplas.

Om aan de klimaateisen te voldoen, wil de gemeente zeventien windmolens binnen de stadsgrenzen plaatsen. De helft daarvan komt in het Westelijk Havengebied te staan, maar voor de rest moet nog een locatie gevonden worden. Het IJmeer, de Noorder IJplas en Schellingwoude zijn door de gemeente aangewezen als voorkeursplekken.

Volgens actiegroep Windalarm bevinden de zoekgebieden zich veel te dicht bij bewoond gebied en zouden de windturbines te groot en te hoog zijn. Ze verwachten dat de komst van de windmolens veel geluidsoverlast met zich meebrengt voor omwonenden. Daarnaast benadrukt de groep dat er negatieve effecten zijn voor de natuur.

De verwachting is dat de gemeente eind mei zal beslissen met welke voorkeursgebieden ze verdergaan. Als dat is besloten, volgen er nog onderzoeken naar de gezondheidseffecten en vinden er informatieavonden plaats.