Amsterdam heeft vorig jaar 140 onderwijzers en zorgmedewerkers met succes aan een woning geholpen. In totaal 1.012 kandidaten meldden zich aan voor de voorrangsregeling voor beroepsgroepen, schrijft woonwethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad.

In totaal honderd zorgmedewerkers en veertig leraren accepteerden een woning na succesvolle bemiddeling van de gemeente.

Het overgrote deel (94 woningen) werd geaccepteerd in de sociale sector, terwijl 31 woningen werden geaccepteerd in de middeldure sector. Het resterende aantal kandidaten accepteerde een woning van een private verhuurder.

Van de 1.012 aanmeldingen werden er 309 afgewezen, omdat die kandidaten niet aanmerking kwamen voor de regeling. Nog eens 310 kandidaten staan op een wachtlijst en 45 kandidaten zijn niet langer woningzoekend.

Door het grote aantal aanmeldingen liep de gemeente bij de start van de regeling een achterstand op bij het beoordelen van de kandidaten. Zo moeten momenteel nog 208 aanmeldingen worden beoordeeld. Die achterstand wordt volgens de gemeente nu ingelopen.

Niet voor alle woningen werd kandidaat gevonden

Voor 36 adressen die de gemeente aanbood, is geen kandidaat gevonden. Volgens Ivens heeft dat verschillende oorzaken, zoals de eisen van de verhuurder, incorrecte gegevens en weigering door de kandidaat. "Veel gehoorde weigeringsgronden zijn de huurhoogte, de aantrekkelijkheid van de woning of de buurt, het huurconcept, de woninggrootte en parkeermogelijkheden."

De voorrangsregeling voor zorgmedewerkers en onderwijzers werd vorig jaar door het stadsbestuur in het leven geroepen om de oplopende personeelstekorten in die sectoren terug te dringen. Het gaat volgens de gemeente vooral om de spoedzoekers; leraren en zorgmedewerkers die vanwege een tijdelijk huurcontract hun woning moeten verlaten, ver moeten reizen of inwonen bij anderen.