De gemeente Amsterdam maakte in 2018 het plan bekend om tussen het Zeeburgereiland en een van de eilanden in het Oostelijk Havengebied een fietsbrug te maken. Daar is nu definitief een streep door gezet.

Er is gekeken naar drie varianten: twee bruggen en een tunnel, om een fietsverbinding mogelijk te maken. Toch blijken die allemaal niet haalbaar. De redenen zijn voornamelijk praktisch: onder meer de breedte van het water maakt het lastig de brug te realiseren. Ook een fietstunnel zou niet haalbaar zijn.

Het eiland Sporenburg werd genoemd als de meest logische plek om de brug naar Zeeburgereiland op aan te sluiten, maar daar waren veel bewoners van de wijk niet blij mee. De rustige wijk zou dan een drukke doorgangsweg voor fietsers worden.

Een commissie onder leiding van de Belg Alexander D'Hooghe bracht in de zomer haar advies uit over welke bruggen in Amsterdam realistisch zijn. Daarin werd voorgesteld om twee nieuwe bruggen over het IJ te bouwen: één vanaf de NDSM-werf naar de Haparandadam dicht bij het REM-eiland, en één vanaf de Johan van Hasseltweg in Noord naar het Azartplein op het KNSM-eiland.

De brug tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied kwam niet terug in het advies. De Fietsersbond liet toen weten teleurgesteld te zijn dat de fietsverbinding niet in het advies van D'Hooghe terugkwam.

De gemeente zegt wel de bereikbaarheid van Zeeburgereiland in de gaten te houden. "Om het Zeeburgereiland in de toekomst bereikbaar te houden voor fietsers moet worden ingezet op een verbetering van de fietsroute via de Amsterdamsebrug, mogelijk aangevuld met een pontverbinding naar de Sluisbuurt", aldus de gemeente.

De gemeente is van plan een pontverbinding tussen de twee gebieden te realiseren. Die zou eind van dit jaar al moeten varen.