Het lijkt er vooralsnog niet op dat Amsterdammers door het vele thuiszitten problemen hebben met het betalen van hun energierekening. Dat meldt het stadsbestuur dinsdag in antwoord op vragen van JA21 en de ChristenUnie.

De partijen vreesden vanwege de lockdown voor "energiearmoede". Bij energiebedrijven, buurtteams en Stichting !WOON komt dat beeld echter niet naar voren. "Geen van deze partijen constateert een toename van betalingsachterstanden als gevolg van hoge bijbetalingen op de jaarnota", aldus het stadsbestuur.

Dat komt onder meer doordat 2020 een warm jaar was en doordat de energietarieven gedaald zijn. Het eerste kwartaal van 2021 was wel kouder dan dezelfde periode een jaar eerder. Het is nog niet te zeggen of burgers dit jaar moeten bijbetalen, omdat het afhangt van hoe de temperatuur zich in de rest van het jaar ontwikkelt, hoelang de coronamaatregelen van kracht blijven en het moment waarop de jaarnota wordt vastgesteld.

Het stadsbestuur is het met JA21 en de ChristenUnie eens dat Amsterdammers met een laag inkomen de gevolgen van een hogere energierekening in hun portemonnee kunnen voelen. "Gelet op de potentiële gevolgen van de coronacrisis voor zowel het inkomen als de energierekening van huishoudens, blijft het college de situatie de komende periode volgen."