Amsterdam heeft in het afgelopen jaar 4.260 kiloton CO2 uitgestoten. Dat is een daling ten opzichte van 2017, maar het brengt de gemeente niet dichter bij haar klimaatdoelstellingen. Waar de CO2-reductie in 2030 vorig jaar nog op 48 procent werd geschat, is dat dit jaar gekelderd naar 37 procent. Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zijn daarom extra maatregelen nodig.

Sinds 2017 is de CO2-uitstoot in de stad met 15 procent gedaald. Dat is te lezen in de Klimaatrapportage, een rapport dat de gemeente elk jaar uitbrengt over de CO2-uitstoot van de stad. De gemeente is blij met de daling, maar benadrukt ook dat deze waarschijnlijk niet structureel is, "aangezien die deels veroorzaakt is door de impact van de coronacrisis".

In het rapport wordt ook een inschatting gemaakt van de CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De inschatting dit jaar is een stuk minder rooskleurig dan de inschatting van vorig jaar. Toen werd er nog 48 procent CO2-reductie verwacht, dit jaar is dat al bijgesteld naar 37 procent.

Volgens de gemeente is dat deels te verklaren doordat de verduurzaming van de landelijke elektriciteitsproductie achterloopt in vergelijking met vorig jaar. Volgens de gemeente laat het rapport zien dat de stad "weliswaar op de goede weg is om het reductiedoel van 55 procent in 2030 te behalen, maar dat er meer nodig is".

De voorgenomen acties en maatregelen moeten daarvoor "volledig en succesvol worden uitgevoerd, maar ook de huidige aanpak moet verder worden geïntensiveerd en worden aangevuld met nieuwe plannen".

Van Doorninck roept kabinet op bij te dragen in middelen en regelgeving

Hoe dit moet worden uitgevoerd, laat de wethouder Van Doorninck nog in het midden. "De gemeente heeft niet alle sleutels in handen. Ik roep het nieuwe kabinet op om voldoende financiële middelen en passende regelgeving beschikbaar te stellen, zodat lokaal de uitvoering verder kan worden vormgegeven en opgeschaald. Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van zonnepanelen op grote bestaande bedrijfsdaken, maar ook het verhogen van de gasprijs voor grootverbruikers."

De gemeente lanceert ook een 'klimaatklok'. "In de plannen heeft de gemeente vastgelegd dat de stad nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 kan uitstoten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Deze klok telt af naar het moment dat de stad door dit 'CO2-budget' heen is." Vanaf maandag 19 april is deze klok te zien op digitale schermen in de stad, waaronder op het Leidseplein.