Het stadsdeel Amsterdam-Oost heeft vrijdag een nieuw instellingsbesluit genomen voor de Reuring Markt op het Joris Ivensplein op IJburg. Vorig jaar november was besloten dat er maximaal dertig kramen mogen staan, maar dat is nu aangepast naar veertig kramen. Volgens het stadsdeel komt het hiermee tegemoet aan de wens van de vele IJburgers die de markt willen behouden.

Vorig jaar kwam de buurt massaal in opstand tegen de eerdere plannen van het stadsdeel om de markt te verkleinen. Rond de markt hingen buurtbewoners spandoeken op en werd er een petitie opgestart om de markt te 'redden'. Ook lieten veel bewoners van zich horen tijdens inspraakavonden.

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter liet eerder weten dat een te grote markt een bedreiging voor het winkelcentrum vormt. "Bijna alle winkeliers van het winkelcentrum kloppen bij mij aan en zeggen dat ze last van de markt hebben, dat het te groot geworden is. Als het onduidelijk is hoe groot de markt mag worden, dan heeft het enorme uitwerking op de winkeliers. En ik wil geen leegstand hier", zei hij.

Volgens het stadsdeel hebben de marktkooplieden en ondernemers van het winkelcentrum ruim een jaar lang verschillende gesprekken gevoerd over onder meer de openingstijden en het aantal standplaatsen, maar ze kwamen niet tot een gezamenlijk besluit.

"Ik vind het ontzettend jammer dat de markt en de winkeliers er samen niet uitgekomen zijn. Ik heb nooit willen kiezen tussen twee partijen en we hebben ons uiterste best gedaan om te zoeken naar een balans. Ik denk dat daar met dit besluit wel aan is voldaan", aldus Poorter.

Organisator Reuring Markt vreest voor 'onvoldoende plek'

Organisator en oprichter Antoinette Poortvliet van de Reuring Markt denkt daar anders over. Ze is blij dat de beperking naar dertig standplaatsen van de baan is, maar ze is vooral teleurgesteld omdat het besluit betekent dat de markt niet meer verder mag groeien. Ook vreest ze dat er na de lockdown onvoldoende plek is voor de non-foodkooplieden die willen terugkeren.

"Door dit besluit zal de Reuring Markt nooit echt een goede trekpleister van IJburg worden, en dat is wel wat we voor ogen hadden", zegt Poortvliet. "Er komen hier steeds meer mensen wonen. Over een paar jaar komt ook Strandeiland er nog bij. Al die mensen willen naar een bruisend winkelcentrum met een levendige markt. Het is jammer dat we daar niet op in kunnen spelen."

Het nieuwe instellingsbesluit wordt nu als advies voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, waarna het dagelijks bestuur een definitief besluit neemt.