Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) maakt zich zorgen over de financiering van het toekomstig onderhoud aan de bruggen en kades in Amsterdam. Vanaf 2023 is daar jaarlijks ruim 40 miljoen euro voor nodig.

Dat schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. "Zonder deze middelen zal de achterstalligheid weer oplopen."

Tot en met 2022 is er volgens De Vries genoeg geld beschikbaar om structureel meer bruggen en kademuren aan te pakken. Maar vanaf 2023 schat hij dat er ruim 40 miljoen euro per jaar nodig is, die nog niet is gevonden. "Het is zorgelijk dat nu het uitvoeringsapparaat er staat en langlopende contracten met de markt zijn aangegaan, het zicht op structurele middelen na 2022 vooralsnog ontbreekt."

Zonder die middelen verwacht de wethouder dat de achterstalligheid zal oplopen en er meer veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden genomen, zoals het autoluw maken van bepaalde bruggen en kades, met ingrijpende gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad. Verder waarschuwt hij dat het ook kan leiden tot de afkoop van contracten met marktpartijen.

Volgens de wethouder wordt er bij de Voorjaarsnota een integrale afweging gemaakt voor de financiële problematiek.