De gemeente Amsterdam wil met een verordening de bevoegdheid krijgen om voor bepaalde gebieden en tijden alcohol, lachgas, en versterkte muziek te verbieden. Burgemeester Femke Halsema hoopt daarmee "tijdig en effectief in te kunnen grijpen als er al te grote drukte ontstaat en de coronamaatregelen door grote groepen niet worden nageleefd".

"Met de opmars van de lente is het de verwachting dat er in de stad de komende tijd vaker sprake zal zijn van extreme drukte", valt in de verordening te lezen.

De afgelopen weken was het op meerdere momenten erg druk in met name het Vondelpark. Eind februari waren er zelfs zoveel mensen op de been dat er sprake was van een 'festivalstemming', en moest de politie de feestgangers met zachte hand uit het park verwijderen. De dagen daarna werden de ingangen van het park enkele keren afgesloten om nieuwe drukte te voorkomen.

De burgemeester vindt dat haar bevoegdheden om in te grijpen momenteel te beperkt zijn. Er kan volgens haar alleen incidenteel en kortstondig worden ingegrepen en vaak pas in een laat stadium wanneer het al druk is.

Verbod op alcohol, lachgas en versterkte muziek om drukte tegen te gaan

Niet alleen een alcoholverbod moet de drukte in de parken tegengaan, ook moet lachgas en versterkte muziek een reden kunnen zijn om in te grijpen, vindt Halsema. Die zouden namelijk ook bijdragen aan het niet naleven van de coronaregels. Het zou daarbij niet gaan om een verbod op lachgas an sich, "maar om handvatten om drukte tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de coronomaatregelen worden nageleefd."

Om lachgas te kunnen verbieden, moet de raad wel eerst landelijke wetgeving afwachten. Het college heeft van inspraak afgezien omdat er sprake zou zijn van spoedeisendheid.