De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat volgende week dinsdag actievoeren. De UvA roept het nieuwe kabinet op om structureel 1,1 miljard in alle veertien Nederlandse universiteiten te investeren. Het is een noodkreet met als doel het kabinet op te roepen meer geld in het wetenschappelijk onderwijs te steken.

De universiteiten vragen de overheid om 1,1 miljard euro extra te investeren in zowel wetenschappelijk onderwijs als onderzoek. "Al jaren neemt het aantal studenten toe en de financiering per student af", schrijven ze op de website waarop de actie wordt aangekondigd. "Ook de financiering van onderzoek groeit al jaren niet mee met het stijgend aantal studenten. Die financiering van onderzoek is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onderwijs."

Linda Bos, docent aan de UvA, ziet dat het academisch onderwijs gestaag wordt afgebroken. "We willen meer handen in de klas en meer vaste contracten. De noodzaak van structurele financiering is hoog, omdat academici een vaste waarde in het wetenschappelijk onderwijs moeten krijgen."

In februari lieten bestuurders van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) weten dat ze toe zijn aan heropening. De bestuursleden hopen dat het kabinet naar de faciliteiten kijkt die de universiteiten en hogescholen hebben. "Geef ons de ruimte om studenten, onderzoekers en medewerkers weer naar de campus te halen", aldus Geleyn Meijer, rector van de HvA.