De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verlengt het cameratoezicht op en rondom het Museumplein. De verwachting is dat daar demonstraties en bijeenkomsten zullen blijven plaatsvinden.

De camera's blijven tot in ieder geval 29 mei hangen. Het cameratoezicht werd op 1 februari ingevoerd en zou in ieder geval tot 29 maart blijven.

Halsema schrijft dat ze het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen. Volgens haar moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend.

Al weken is het Museumplein in de weekenden het toneel van protesten waar honderden en soms duizenden mensen op afkomen. Zij demonstreren tegen de coronamaatregelen en het kabinetsbeleid daaromtrent. Die bijeenkomsten hebben geleid tot noodbevelen en grootschalige politie-inzet om het Museumplein te kunnen ontruimen.

De politie meldde vorige week dat de politieoptredens op het Museumplein tot nu toe ongeveer 5,5 miljoen euro hebben gekost. Bij de recentste demonstratie werden afgelopen zondag 334 personen aangehouden.