De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel van de VVD en het CDA om krakers sneller uit een pand te kunnen zetten, dinsdag aangenomen. Burgemeester Femke Halsema had eerder op de dag namens de Amsterdamse driehoek nog kritiek geuit op het voorgenomen besluit.

Het wetsvoorstel werd in de Eerste Kamer gesteund door de VVD, Fractie-Nanninga, CDA, PVV, Forum voor Democratie, Fractie-Otten en 50PLUS. Volgens de initiatiefnemers was handhaving van het kraakverbod onvoldoende geworden. "En als er dan gehandhaafd wordt, dan trekken krakers na ontruiming door naar een ander pand."

Doordat het voorstel is aangenomen, moeten krakers nu door een strafrechtelijke procedure, in plaats van een civielrechtelijke. Dat betekent dat er binnen 72 uur uitspraak moet worden gedaan en dat de krakers binnen drie dagen uitgezet kunnen worden.

Toch zijn er veel vragen over de uitvoerbaarheid van de wet. Begin maart was er nog een deskundigenbijeenkomst over het voorstel waarbij onder meer het Openbaar Ministerie, een strafrechter en advocaten hun zorgen uitten. De wet zou juist contraproductief werken.

"Het lost het eigenlijke probleem, namelijk leegstand, niet op en bovendien is de verwachting van alle experts dat de ontruimingstermijn zal toenemen", stelde Halsema namens de experts in de brief.