Zes artsen uit Amsterdam-Noord en IJburg uiten dinsdag in een brandbrief hun zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines. Zo zou de kans op onder meer hart- en vaatziektes en depressies groter worden. De brief werd door ruim honderd medici uit Nederland ondertekend.

"Toen we hoorden van de zorgen van omwonenden, zijn we ons er eens in gaan verdiepen", zei Simone Brands, kinderpsychiater in Amsterdam en een van de indieners van de brief, tegen NH Radio. Volgens de indieners zullen omwonenden veel negatieve gezondheidseffecten van windturbines ervaren. Zo wordt er in de brief gesproken over een grotere kans op hart- en vaatziekten, depressies en slaapritmestoornissen.

Twee weken geleden liet de gemeente Amsterdam weten dat de zoekgebieden voor windturbines zijn aangepast. Zo viel IJburg weg als voorkeursgebied, maar kwam Noord daardoor wel opeens op de radar te staan. Ook daar zijn bewoners niet blij met de plannen en maken ze zich zorgen om de gezondheidsrisico's.

Het stadsbestuur verwijst voor de gezondheidseffecten van windturbines naar een literatuurstudie van het RIVM, dat daarin stelt dat het voornamelijk hinder is dat mensen ondervinden. "Het klopt dat gemeentes verwijzen naar dat onderzoek, maar toen wij het onderzoek bestudeerden ontdekten wij dat het onderzoek helemaal niet gebaseerd is op dermate grote turbines die nu in Nederland op grote schaal geplaatst worden", aldus Brands.

Indieners van brief: We zijn niet tegen windmolens

De turbines die de gemeente wil gaan plaatsen, zouden tussen de 146 en 200 meter hoog zijn. Brands: "En bovendien staan die turbines die in de onderzoeken gebruikt worden op grotere afstanden. Er is onderzoek gedaan naar turbines die tussen de 500 meter en 10 kilometer van woonwijken af staan, in Amsterdam kijken ze naar locaties die maar op zo'n 350 meter afstand van een woonwijk staan."

Over of de indieners van de brief vooral willen dat de plannen voor de windmolens worden gestaakt, was Brands duidelijk. "Wij zijn absoluut niet tegen windmolens an sich, maar we willen aandringen op meer onderzoek en het maken van verstandige plannen."