Burgemeester Femke Halsema heeft samen met de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie (OM) in een open brief aan de Eerste Kamer gevraagd dinsdag niet in te stemmen met een initiatiefvoorstel van de VVD en CDA om krakers sneller uit een pand te zetten. Het voorstel zou juist contraproductief werken, stelt zij namens de driehoek.

In de brief stelt de driehoek dat het een gemiste kans is dat de initiatiefnemers nooit contact hebben gezocht met de Amsterdamse driehoek. "Als de initiatiefnemers de moeite hadden genomen de Amsterdamse driehoek te consulteren, zouden ze zien dat hun voorstel achterhaald en ingehaald is door de praktijk. Het lost het eigenlijke probleem, namelijk leegstand, niet op en bovendien is de verwachting van alle experts dat de ontruimingstermijn zal toenemen."

De VVD en het CDA willen dat krakers sneller uit huis gezet kunnen worden. Momenteel moet er eerst een kort geding worden aangespannen en totdat de uitspraak daarvan bekend is, mogen krakers niet worden uitgezet. Dat kan tot acht weken duren. Dat vinden de VVD en het CDA te lang. Volgens de initiatiefnemers moeten krakers via het strafrecht berecht worden waardoor zij binnen 72 uur uitgezet kunnen worden.

Er is veel kritiek op het initiatiefvoorstel. De omslag van een civielrechtelijk naar een strafrechtelijk proces zou namelijk als gevolg hebben dat de opsporingscapaciteit bij dringende zaken van de politie moet worden aangewend om krakers uit panden te zetten. Onnodig, volgens de driehoek.

Zo wordt er vaker overgegaan tot aanhouding en registratie van krakers, wordt er opgetreden op heterdaad en zijn er afspraken gemaakt met de rechtbank over het sneller inplannen van een kort geding om de ontruimingsprocedure te versnellen.

Ook de politie en het OM zijn tegen de krakerswet.

Ook de politie en het OM zijn tegen de krakerswet.
Ook de politie en het OM zijn tegen de krakerswet.
Foto: NU.nl/Jules Jessurun

OM liet al weten niet blij te zijn met voorstel

Momenteel leidt een zaak maar in 30 procent van de gevallen tot een kort geding omdat veel krakers uit zichzelf vertrekken. Bij het nieuwe voorstel moet elke zaak worden behandeld.

Het OM liet al eerder weten niet blij te zijn met het voorstel. Bovendien zou het probleem van krakers al flink aan het slinken zijn. Het aantal gekraakte panden in Amsterdam is van 86 in 2019 naar maar 15 gekraakte panden in 2020 gegaan.

Het initiatiefvoorstel werd in december met een krappe meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en ligt dinsdag ter stemming bij de Eerste Kamer.