De kademuur aan de Grimburgwal die in september vorig jaar bezweek, is na een noodreparatie maandag weer in gebruik genomen. Bij de kademuur naast een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) was een noodvoorziening met damwanden geplaatst.

De UvA laat weten dat ook het onderzoek naar de instorting van de kademuur is afgerond. Volgens dat onderzoek zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen.

Ten eerste hebben de rondvaartboten die vlak bij de kademuur hun draai maken invloed op het metselwerk en het wrijvingshout. De draaiende boten tasten daarmee de samenhang van de muur aan. Omdat de kade dicht op de Oudezijds Voorburgwal staat, keren veel rondvaartboten op die plek.

Volgens het rapport tast ook het relatieve lage waterbodemniveau de stabiliteit van de kademuur aan. Dit werd al in augustus geconstateerd. Bovendien zouden in het water te weinig palen staan die als fundering dienen. Bij de Grimburgwal staan slechts twee palen per rij, terwijl dit er volgens het rapport drie zouden moeten zijn.

Tot slot zijn de weersomstandigheden van invloed geweest. In augustus vorig jaar was er veel hevige neerslag en ook dat zou de kademuur minder stabiel hebben gemaakt.

Voor de instorting van de Grimburgwal waren er al zorgen over de kwaliteit van de Amsterdamse kademuren. In de komende jaren gaan er naar verwachting veel tijd en geld in herstelwerkzaamheden zitten.