De gemeente Amsterdam is bijna zeventig zaken gestart tegen woningverhuurders die weigeren de loden leidingen te vervangen. In de particuliere huursector zijn bij in totaal 111 panden en complexen, met samen circa achthonderd woningen, loden leidingen geconstateerd.

Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen, maar een verbod op de leidingen is er niet. De gemeente probeert woningverhuurders toch te verplichten om de drinkwaterleidingen te vervangen via een bepaling in de woningwet, waarin staat dat een woning geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid mag vormen.

Van 58 paden met ongeveer 435 woningen zijn de loden leidingen inmiddels vervangen. In bijna zeventig gevallen werd een overschrijding van de loodwaarde gemeten, maar ondernam de eigenaar geen actie. Nadat de gemeente een zaak tegen die verhuurders was gestart, zijn tien van hen uiteindelijk wel overgegaan tot vervanging.

Het is onduidelijk wat er gebeurt als verhuurders blijven weigeren om de leidingen te vervangen. Wel oordeelde een rechter eerder dit jaar in drie zaken in het voordeel van huurders.

De problematiek rond de loden leidingen baart de gemeente zorgen. Het stadsbestuur kondigde vorig jaar oktober al aan dat het een dwangsom van 10.000 euro wilde opleggen aan woningeigenaren die hun loden leidingen niet vervangen. Uit een enquête bleek toen al dat meerdere verhuurders niet van plan waren om de loden leidingen te vervangen.

In oktober 2019 werd door de GGD Amsterdam bekendgemaakt dat er in de stad duizenden woningen van voor 1960 zijn met oude loden waterleidingen. Dit zorgde voor veel onrust omdat een te hoog loodgehalte in het drinkwater een groot gezondheidsrisico geeft.