Het definitieve ontwerp voor de Eerste van Swindenstraat in Amsterdam-Oost is klaar. De straat gaat, zoals eerder al bekend was, in 2022 op de schop. Het stadsdeel liet vrijdag met een illustratie zien hoe de straat eruit gaat zien.

Er wordt zoals verwacht eenrichtingsverkeer in de straat ingevoerd en de schuine parkeervakken worden vervangen door rechte parkeerplaatsen langs de weg. Door de aanpassingen moet er meer ruimte voor voetgangers, fietsparkeerplekken en laad- en losplekken komen.

Volgens stadsdeel Oost hebben bewoners om het eenrichtingsverkeer gevraagd. "Er komt meer ruimte voor mens en groen. Dit illustreert goed wat de Agenda Autoluw kan betekenen voor de stad", zegt stadsdeelbestuurder Rick Vermin.

De meeste bomen in de straat worden gekapt, omdat ze in matige conditie zouden zijn en te weinig groeiruimte zouden hebben. Ook zouden ze te zwak zijn om de werkzaamheden te overleven en voor losliggende stoeptegels, hobbelige fietspaden en onbruikbare parkeerplekken zorgen.

In de zomer werden fietsers door de gemeente nog de rijbaan opgestuurd in de Eerste van Swindenstraat. Het was de bedoeling dat voetgangers meer afstand van elkaar konden houden door op de met betonblokken afgesloten fietspaden te lopen. Die maatregel is inmiddels teruggedraaid.