Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft zondag de omgeving van het uitvaartcentrum waar Ajax-hooligan 'Polletje' ligt opgebaard tot veiligheidsrisicogebied benoemd. Martin van de P., ofwel 'Polletje', werd donderdag 4 maart in Zuidoost op straat doodgeschoten.

Het uitvaartcentrum is in de Eudorinastraat in Noord. Het besluit is genomen, omdat de politie aanwijzingen heeft dat tientallen harde kern supporters van Ajax voornemens zijn om zondagmiddag afscheid van hem te nemen. Daarbij zijn er ook aanwijzingen dat de supporters zwaar vuurwerk willen gaan afsteken. Dat illegale vuurwerk zou in België zijn gekocht.

"Het is op basis van eerdere sfeeracties, entrada's en corteo's - georganiseerd door deze hardekernsupporters - zeer aannemelijk dat zij gebruik zullen maken van zwaar illegaal vuurwerk, zoals zogenoemde nitraatbommen en cobra's", is te lezen in het besluit van de Amsterdamse driehoek (burgemeester, officier van justitie en korpschef).

"Dit type vuurwerk heeft een zeer grote explosieve kracht waardoor dit grote risico's met zich meebrengt voor deelnemers aan het afscheid, passanten, omwonenden en de aanwezige politie."

De supporters hadden het plan om tussen 13.00 en 14.00 uur afscheid te komen nemen. Op sociale media is te lezen dat de uitvaart van Polletje zondagmiddag op de Nieuwe Ooster in de Watergraafsmeer is.