De gemeente Amsterdam mocht vorig jaar zomer niet drie wijken in de grachtengordel en op de Wallen aanwijzen waarin het verboden is om woonruimte te gebruiken voor vakantieverhuur. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld, zo meldt De Telegraaf.

Het verbod was voor het Wallengebied en het zuidelijke deel van de grachtengordel. In de rest van de stad is het toeristische verhuur nog wel mogelijk, maar onder strenge voorwaarden en met een vergunning. Een vergunning kost 45 euro en kan worden aangevraagd op de website van de gemeente.

Amsterdam Gastvrij, dat belangen behartigt van een groep huizenbezitters die hun woning verhuren op onder andere de website van Airbnb, is naar de rechter gestapt. De belangenvereniging voor particuliere vakantieverhuurders wees de rechtbank erop dat de Huisvestingswet uit 2014 geen grondslag biedt voor een totaalverbod van vakantieverhuur in een hele wijk. De rechtbank stelt hen in het gelijk.

Sinds 1 januari dit jaar heeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om in uiterste gevallen wijken aan te wijzen waarin vakantieverhuur geheel is verboden, met als doel om de leefbaarheid te vergroten. De rechtbank wijst erop dat er nog andere mogelijkheden in de stad zijn om de leefbaarheid te vergroten.