Waar wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) in oktober nog liet weten eeuwigdurende grafrust mogelijk te gaan maken op de Amsterdamse begraafplaatsen de Nieuwe Noorder en Nieuwe Ooster, blokkeert ze de aanvraag nu. De regeling voor eeuwigdurende erfpacht geldt volgens haar alleen voor grond met woonbestemming.

Daarnaast wil de gemeente Amsterdam niet dat de grond alleen bestemd zal zijn voor soennitische moslims, zoals in de aanvraag stond.

Over eeuwige grafrust wordt al jarenlang gesteggeld in de stad. Bij eeuwige grafrust wordt een graf niet na bepaalde tijd geruimd. En dat is een wens van veel moslims in de stad. Toch bestaat deze mogelijkheid nog niet in Amsterdam.

Ondertussen is de optie in Almere er al wel. Daar was het het de afgelopen maanden extreem druk, omdat veel moslims door corona niet in hun land van herkomst begraven konden worden. Die begraafplaats is inmiddels zo goed als vol.

De Stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN) zag daardoor des te meer reden voor een begraafplaats met eeuwige grafrust in Amsterdam. Ook vanuit de politiek was er steun voor. PvdA, DENK, GroenLinks en D66 riepen namelijk eerder op om eeuwige grafrust mogelijk te maken.

De wethouder is zich ook bewust van de grote behoefte aan eeuwige grafrust, maar wenst dat ook andere geloofsgemeenschappen toe. Het feit dat de grond in de aanvraag bestemd is voor soennitische moslims, was daarmee grotendeels de reden voor de afwijzing.

Wethouder praat met andere gemeenten over begraafplaats

"Met het toestaan van eeuwige grafrust bij de Nieuwe Noorder en de Nieuwe Ooster is daarmee de grens bereikt van wat de gemeente Amsterdam kan bieden", zegt van Doorninck. Wel voert ze nog gesprekken met omringende gemeenten over vestiging van een particuliere islamitische begraafplaats.

De Stichting IBN is het niet eens met die reden van afwijzing. Elsa Van de Loo, initiatiefnemer van de stichting, vind dat de gemeente niet over de beleving van religie gaat. "Een gemeente kan toch niet zeggen tegen een moskee: jullie moeten ook een moskee voor andere stromingen worden?"

Daarnaast laat IBN weten het proces onzorgvuldig te vinden. "De aanvraag is afgewezen zonder dat er een gesprek over is geweest, wij zijn niet gehoord. Daarnaast mag je een aanvraag alleen afwijzen indien niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, dat is niet geval en stelt de gemeente ook niet."