Een aannemer is iets te rigoureus te werk gegaan bij het verwijderen van bomen en struiken langs een sloot in het Diemerpark in Amsterdam. Met de botte bijl is het struweel langs de oever verwijderd om de sloot vrij te maken. Het gaat om een ondoordringbare groenzone, een ideale broedplek voor vogelsoorten.

Leen Pauwels, lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam, schrok tijdens een rondje hardlopen door het Diemerpark. "Ik zag dat in deze zone, die zwaar beschermd hoort te zijn, met zwaar materieel gewerkt werd. Over de hele lengte van de sloot, ongeveer 1 kilometer lang. Dat hebben ze helemaal vrijgemaakt van bomen en struweel. Het broedseizoen gaat beginnen. Ik weet niet waar de vogels nu moeten gaan broeden."

De platgegooide groenstrook is een zogenaamde ARK-zone, het gebied tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is een belangrijk leef- en broedgebied voor vogels, zoals de bedreigde nachtegaal en de spotvogel. Pauwels nam meteen contact op met de verantwoordelijk projectmanager, die het werk liet stilzetten.

De aannemer had van de gemeente opdracht gekregen de watergangen vrij te maken, maar ergens is er in de communicatie iets niet goed gegaan. Pauwels: "De gemeente heeft al excuses aangeboden. Ze gaan proberen het weer wat ontoegankelijker te maken. Er zullen takken neergegooid worden bij de gemaakte ingangen. Er zullen ook bordjes geplaatst worden met de vraag het gebied met rust te laten."