Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat zestien- en zeventienjarigen vanaf 2022 hun stem kunnen uitbrengen in stadsdeelverkiezingen. Raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, DENK en BIJ1 pleiten daarvoor in een motie.

Dit zou mogelijk zijn doordat de stadsdeelverkiezingen lokaal worden georganiseerd en dus niet onder de Kieswet vallen. Ook nieuwe Amsterdammers zouden volgens de indieners de mogelijkheid moeten krijgen om te stemmen.

In de moties verwijzen de raadsleden naar positieve ervaringen in het buitenland met stemmende jongeren. Jan-Bert Vroege van D66 ziet het als een middel om het bestuurlijk stelsel sterker te maken. "We moeten de stadsdelen meer verantwoordelijkheid geven, en daarbij de inwoners ook meer zeggenschap. Als je hier woont, werkt en belasting betaalt, zoals veel jongeren doen, waarom zou je dan niet mogen stemmen?"

Ook vragen de raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, DENK en BIJ1 om passief stemrecht te verlenen aan Amsterdammers die geen EU-burger zijn en korter dan vijf jaar, maar wel legaal, in Amsterdam verblijven. Ook nieuwe Amsterdammers van zestien en zeventien jaar oud zouden dat recht moeten krijgen.

Woensdag worden de moties over het bestuurlijk stelsel van de stadsdelen in de gemeenteraad besproken.