De buurtcampus van Nieuw-West in een van de 27 openbare bibliotheken (OBA) van Amsterdam loopt goed. De ontmoetingsplek voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en buurtbewoners krijgt daarom een vervolg in Oost en Zuidoost.

Als het aan de HvA en de OBA ligt, komen er nog veel meer. Zij streven naar buurtcampussen in alle 27 openbare bibliotheken van de stad.

In de buurtcampus kunnen buurtbewoners terecht bij studenten van de HvA met allerlei problemen waar ze tegenaan lopen. Studenten van studies Pedagogiek, Social work en Toegepaste psychologie gebruiken hun kennis om de bewoners te helpen.

Samen zoeken ze oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd kijken de studenten wat beter kan en delen zij die kennis met andere instanties in de buurt.

Een van de projecten van de buurtcampus is De Keukentafel. Meer dan zestig eerstejaars studenten schuiven vijftien weken lang aan, aan de keukentafel bij gezinnen, die dat nodig hebben. Ze helpen bijvoorbeeld met het creëren van een goede leeromgeving voor de kinderen en proberen de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ieder jaar doen veertig gezinnen uit Nieuw-West hieraan mee.

Het succes van de buurtcampus zit hem in de laagdrempeligheid. Iedereen weet de bibliotheek te vinden en iedereen kan er zo naar binnenlopen. Ook op het spreekuur is het vaak druk. De studenten zoeken direct een oplossing voor voorkomende problemen of verwijzen door naar het juist loket.

De droom van Bijlstra van de HvA is dat er uiteindelijk een buurtcampus komt in alle 27 OBA's die de stad telt. Maar eerst zijn nu de bibliotheken in Oost en Zuidoost aan de beurt.