Wethouder Egbert de Vries (Verkeer) laat onderzoeken of de Sloterweg in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West veiliger kan worden gemaakt door het instellen van eenrichtingsverkeer of het instellen van een 30 kilometerzone. Dit onderzoek volgt op het plan om het doorgaande verkeer op de weg te weren.

Dat schrijft De Vries in een brief aan de gemeenteraad. Hij benadrukt dat de verkeersveiligheid op de Sloterweg moet worden verbeterd en dat het daarvoor nodig is dat de hoeveelheid autoverkeer daar sterk afneemt.

Als kortetermijnmaatregel zijn er onlangs op de weg verkeersdrempels aangelegd en is de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

De Vries' voorganger Sharon Dijksma stelde voor het doorgaande verkeer op de weg te weren met kentekencamera's, borden en een aanpassing aan een rotonde. Om een goede afweging te maken wil De Vries daarom nu ook laten onderzoeken wat de effecten zijn van eenrichtingsverkeer in oostelijke of westelijke richting en het instellen van een volwaardige 30 kilometerzone.

Buurtbewoners vragen al langer aandacht voor de situatie op de Sloterweg. Fietsers moeten de smalle weg dagelijks met vijftienduizend auto's en tachtig bussen delen. Desondanks kwam er flink verzet vanuit de buurt tegen de plannen om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, vanwege de bereikbaarheid. De suggestie om de weg om te vormen, bijvoorbeeld door de fietspaden vrijliggend te maken, is volgens De Vries niet aan de orde.

De wethouder belooft dat bewoners en ondernemers worden benaderd om hun mening te geven over de verschillende oplossingen.