In 2020 hebben er in Amsterdam bijna 30 procent minder woninginbraken plaatsgevonden dan in 2019, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daar is de coronacrisis een aannemelijke oorzaak voor, gezien veel mensen niet naar kantoor mochten komen en dus vaker thuis waren.

Landelijk gaat het om een daling van 23 procent bij de geregistreerde woninginbraken.

Veel traditionele vormen van criminaliteit zijn het afgelopen jaar afgenomen. Landelijke cijfers laten zien dat zakkenrollen met 47 procent is afgenomen, woninginbraak met 23 procent en winkeldiefstal met 13 procent.

In Amsterdam was er zelfs sprake van een daling van 30 procent van het aantal geregistreerde woninginbraken. In 65 van de 355 gemeenten werd juist vaker ingebroken.

De landelijke cijfers van het CBS laten ook zien dat het aantal minderjarige criminelen is afgenomen. Vorig jaar waren er vooral minder minderjarige zakkenrollers actief. Dat aantal nam met ongeveer de helft af.

De daling van woninginbraken, zakkenrollen en winkeldiefstal is volgens het CBS niet heel verrassend, aangezien veel winkels het afgelopen jaar gesloten waren en veel mensen meer thuis waren.

Dat wil niet zeggen dat criminelen zich verveelden: online criminaliteit nam met maar liefst 54 procent toe. Online oplichting, hacken en digitale valsheid in geschrifte zijn daar voorbeelden van. Volgens het CBS zijn registraties van deze vormen van criminaliteit sinds 2017 meer dan verdubbeld.