Volgens het Amsterdamse stadsbestuur worden de belangrijke fietspaden in de stad wel degelijk gestrooid. Het resultaat zou echter niet altijd zichtbaar zijn doordat het zout op wegen voor automobilisten beter ingereden wordt.

Raadslid Jan-Bert Vroege (D66) vroeg het college van burgemeester en wethouders twee weken geleden om opheldering. Volgens hem was er op een groot aantal fietspaden van het hoofd- of plusnet fiets niet gestrooid of geschoven.

"Het college is niet bekend met de geschetste situatie. Op enkele uitzonderingen na is op het gehele hoofd- en plusnet fiets gestrooid en/of geschoven. Hiervoor is al het beschikbare materieel 24 uur per dag ingezet", zei het stadsbestuur maandag in een reactie.

Wel kan het door de sneeuw lijken alsof er niet gestrooid is. "Waar op autowegen het strooizout goed in de sneeuw en ijslaag wordt gereden, is dit bij fietspaden veel minder het geval. Fietsers drukken met minder gewicht het zout in de sneeuw en doen dit bovendien met een kleiner contactoppervlak. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan."

De fietspaden van het hoofd- en plusnet zouden bij de gladheidsbestrijding "de hoogste prioriteit" hebben. Dat gebeurt met voertuigen en 24 uur per dag, net als bij belangrijke autowegen. Op de fietspaden die niet onder het hoofd- en plusnet fiets vallen, wordt alleen tijdens werkdagen gestrooid. Dat geldt ook voor de minder belangrijke autowegen.

Het strooien van de stoep moet altijd met de hand gebeuren en gebeurt ook alleen op werkdagen. Het is volgens de gemeente zeer arbeidsintensief, maar wordt wel gedaan bij stations, maatschappelijke instellingen en bepaalde bruggen en trappen. "Daarmee is er zowel voor de fietser als voor de voetganger aandacht in het gladheidbestrijdingsbeleid. Het college ziet derhalve geen reden dit beleid aan te passen."