Ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren en in financiële problemen zitten door de coronacrisis, krijgen straks sneller huurkorting. Dat blijkt woensdag uit een brief van wethouder Touria Meliani aan de gemeenteraad. Om hoeveel ondernemers het gaat, is nog niet duidelijk.

De gemeente Amsterdam verhuurt zo'n vijftienhonderd panden en vraagt ondanks de coronacrisis, anders dan sommige commerciële verhuurders, ondernemers nog om huur te betalen. Wel kunnen de ondernemers die huur op een later moment betalen. Ook gold er een maatwerkregeling, waardoor huurders die failliet dreigden te gaan geen of minder huur hoefden te betalen.

Van dat soort maatwerk bleek vorig jaar weinig gebruik te zijn gemaakt. In december vertelde Meliani dat 27 huurders om kwijtschelding hadden gevraagd, maar dat die verzoeken nog geen enkele keer gehonoreerd waren.

Dit jaar moet dat vaker gaan gebeuren. Het uitgetrokken bedrag voor eventuele kwijtschelding lag op twee miljoen euro, maar wordt maximaal 10 miljoen euro.

Daarnaast mogen alle ondernemers er langer over doen om de niet betaalde huur die de gemeente nog wil ontvangen terug te betalen. Ze hadden daar twee jaar voor, dat wordt nu zes jaar.

Nog onduidelijk welke ondernemers in aanmerking komen voor huurkorting

"Als verhuurder kunnen we helaas niet alle klappen van de coronacrisis opvangen, maar met dit voorstel hopen we voor ondernemers de zorgen over de huur in elk geval te verminderen en ze meer perspectief te bieden", laat Meliani weten.

Het is nog de vraag of de ondernemers die de gemeentelijke panden huren tevreden zijn met het nieuwe beleid. De wethouder schrijft namelijk dat de "zwaarst getroffen" ondernemers huurkorting kunnen krijgen, maar het is niet duidelijk wanneer een huurder het zwaarst getroffen is.

Het nieuwe beleid met huurkorting wordt volgens de gemeente op dit moment verder uitgewerkt. In maart moet er meer over bekend worden. Er wordt dan ook gesproken met bedrijven.