De rechter heeft dinsdag de uitbreiding van een hotel aan de Amstel verboden. De vergunning is in 2019 verleend door de gemeente Amsterdam toen de hotelstop al van kracht was. De zaak was aangespannen door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB).

In het pand aan de Amstel, op de hoek van de Nieuwe Prinsengracht vlak bij Carré, is al een hotel gevestigd, maar de gemeente stond een uitbreiding van het aantal hotelkamers toe. Bij die uitbreiding werden ook panden op de Nieuwe Prinsengracht betrokken.

Inzet van de zaak was dat het hotelplan op zes punten in strijd was met het bestemmingsplan. De bouwhoogte wordt overschreden, er vinden doorbraken plaats en de bestaande ontsluiting wordt verwijderd. Daarnaast worden verschillende bouwlagen in gebruik genomen als hotel, trappenhuizen in gebruik genomen voor de hotelfunctie en een deel van de begane grond in gebruik genomen als restaurant.

De VVAB is van mening dat wanneer een plan niet in het bestemmingsplan past, zoals volgens de vereniging hier het geval is, het aan het gemeentelijk hotelbeleid getoetst moet worden. Dat werd gedaan bij de rechter en die oordeelde dat de uitbreiding op deze locatie niet mogelijk is. De vergunning had niet verleend mogen worden.