Burgemeester Halsema heeft het Museumplein en omliggende straten in Amsterdam opnieuw aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om een groter gebied dan vorige week, omdat de politie afgelopen zondag ook in omliggende straten moest optreden. De maatregel geldt vanaf zondag 11.00 uur.

Het besluit is volgens de burgemeester genomen "naar aanleiding van gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen."

De maatregel houdt ook in dat personen die zich in dit gebied begeven preventief gefouilleerd mogen worden. Dat was vorige week zondag ook al het geval. De afgelopen twee zondagen vonden op het Museumplein demonstraties plaats, waar geen toestemming voor was gegeven door de gemeente.

Tijdens de laatste twee demonstraties werden in totaal 333 mensen opgepakt. De gemeente zegt dat geen van deze personen vandaag op het Museumplein mogen zijn. "Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan elk van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen. Personen die worden verdacht van betrokkenheid bij de eerdere rellen op het Museumplein kunnen worden aangehouden."

"Demonstratie is bespreekbaar"

Burgemeester Halsema laat, ook namens politie en justitie (die samen de zogenaamde driehoek vormen), weten waarde te hechten aan de vrijheid van meningsuiting en het grondwettelijk demonstratierecht.

"Een demonstratie is bespreekbaar voor de driehoek als een organisator toeziet op de naleving van de landelijke coronamaatregelen, als hij of zij zich aan een eventueel maximumaantal deelnemers houdt en maatregelen treft om de openbare orde te bewaken."

Volgens de driehoek was dat de afgelopen weken op het Museumplein niet het geval. "Het Museumplein was toen juist het strijdtoneel van gewelddadigheden. De Amsterdamse driehoek staat daarom op het Museumplein ook vandaag geen demonstratie toe."