De gemeenteraad van Amsterdam wil dat er een onderzoek komt onder kinderen van wie bekend is dat ze te veel lood hebben binnengekregen via het drinkwater. In het najaar van 2019 werd duidelijk dat duizenden woningen in de stad nog loden leidingen hebben. Meerdere partijen hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend.

"Wij maken ons zorgen. We spreken veel bewoners die ongerust zijn", vertelt Tom Leenders van de PvdA, die het voorstel samen met VVD, SP, GroenLinks en D66 indiende. "We vragen het college om dit te onderzoeken bij een tiental kinderen. Als blijkt dat er sprake is van een loodvergiftiging, dan moet er een behandelplan komen voor die kinderen."

In de herfst van 2019 ontstond grote onrust toen bekend werd dat veel oude woningen nog loden leidingen hadden. Bewoners durfden thuis geen water meer te drinken en protesteerden bij hun huisbazen.

De raadsleden geven aan dat een te hoge loodinname bij kinderen kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen. 95 procent van het lood verzamelt zich in de botten en dat kan leiden tot onder andere sufheid en verwardheid. Volgens de Gezondheidsraad kan te veel lood ook leiden tot een lager IQ bij kinderen.

De gemeenteraad vindt dat er nu snel een oplossing moet komen. "Ten eerste moeten we de zorgen wegnemen en ten tweede moeten we weten hoe de vork exact in de steel zit. Hebben die kinderen nu een loodvergiftiging of niet?", vraagt Leenders zich af.

Deze week wordt het initiatiefvoorstel van de partijen besproken in een commissievergadering.