De herinrichting van de Bos en Lommerweg in Amsterdam, tussen de A10 en metrohalte Burgemeester De Vlugtlaan, is van start gegaan. De trambaan is al eerder aangepakt en nu gaan de stoepen, fietspaden, rijbanen en parkeerplaatsen op de schop. Dat heeft gevolgen voor het verkeer.

De herinrichting maakt onderdeel uit van jarenlange investeringen om de wijk een betere uitstraling te geven.

De gevolgen voor het verkeer zijn dat fietsers worden omgeleid via de Erasmusgracht of de Haarlemmerweg. Voor auto's zijn er
volgens omgevingsmanager Petra Schouten nu nog geen gevolgen, maar dat gaat half maart veranderen. Dan kunnen auto's tussen 15 maart en 7 mei niet vanaf de A10 naar Nieuw-West rijden, maar nog wel de andere kant op.

Om de overlast voor ondernemers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in fases uitgevoerd. Eerst wordt gewerkt aan de noordzijde en in mei begint het werk aan de zuidzijde. Voorafgaand aan de werkzaamheden op de Bos en Lommerweg werden bomen gekapt, op twee monumentale kastanjes na.

Half oktober, wanneer de herinrichting naar verwachting klaar is, worden nieuwe bomen geplant.