Fractievoorzitter Johan van Lammeren van de Partij van de Dieren (PvdD) heeft het Amsterdamse college om opheldering gevraagd omdat de biomassacentrale volgens een milieudeskundige acht keer te veel ammoniak uitstoot. Volgens het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) laten de metingen echter zien dat de nieuwe bio-energiecentrale aan de wettelijke uitstootnormen voldoet.

Na veel aandringen heeft de gemeente Amsterdam besloten om uitstootgegevens van de bio-energiecentrale alsnog (gedeeltelijk) openbaar te maken. Volgens milieudeskundige Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) blijkt uit de cijfers dat met name de ammoniakuitstoot de normen overschrijdt.

De ammoniakuitstoot vormt een bedreiging voor natuurgebieden. Volgens Vollenbroek is dat echter niet het enige probleem van de biomassacentrale: ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen voldoen mogelijk niet aan de normen.

"Er is op deellast gedraaid, dus niet op vollast. Hierdoor ontstaat een te rooskleurig beeld van de emissies", schrijft Vollenbroek in zijn handhavingsverzoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de biomassacentrale per direct stil te leggen. Ook eist hij dat de metingen worden overgedaan terwijl de centrale op volle kracht draait.

Of die opheldering er gaat komen, is de vraag. De biomassacentrale, die 60 miljoen heeft gekost, is sinds half juli in bedrijf. De gemeente wil het afvalverwerkingsbedrijf AEB aan een private partij verkopen en negatief nieuws over de AEB drukt de prijs.