De bewoners van Kattenburg in Amsterdam zijn blij dat de maximumsnelheid in de straat omlaaggaat naar 30 kilometer per uur, maar ze zijn nog lang niet tevreden. De maatregel neemt hun zorgen over het toenemende verkeer en de luchtvervuiling niet weg.

De Kattenburgers kwamen massaal in actie tegen het plan van de gemeente om een knip bij de Oostertoegang te zetten. Die zou de stad autoluwer moeten maken, maar naar verwachting neemt de verkeersdruk op de Kattenburgerstraat daardoor met 30 procent toe.

Om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidshinder te beperken, verplaatst en versmalt de gemeente de rijbaan. Dat vinden de bewoners echter niet voldoende. "30 kilometer per uur is fijn, maar veel verkeer blijft veel verkeer, hoe hard of zacht dat ook rijdt", zegt Annemieke Jansen, die al ruim dertig jaar op de Oostelijke Eilanden woont.

De bewoners pleiten ook voor een autoluwe binnenstad, maar willen meer maatregelen. "Of de hele stad autoluw of niet", vindt Jansen. Bewoner Lars Duursma raadt de wethouder aan om de stad Delft als voorbeeld te nemen.

"Daar wordt alleen bestemmingsverkeer tot het centrum toegelaten. Dat zijn de oplossingen die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. Dat is veel beter dan het verkeer een beetje verplaatsen van de ene naar de andere straat", zegt Duursma.

De bewoners beraden zich op een nieuw Kattenburgs protest.