De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) wil geen buitenlandse toeristen meer in de coffeeshops, maar alleen nog softdrugsverkoop voor mensen die in Nederland wonen. Dat is een van hun ideeën om het softdrugsbeleid te wijzigen.

"Als je alleen nog maar cannabis aan ingezetenen verkoopt, kan ook het aantal coffeeshops in de stad drastisch omlaag. Dan kan de stad het met ongeveer honderd coffeeshops minder doen", schrijft de driehoek in een brief aan de gemeenteraad.

Nu zijn er nog 166 coffeeshops (twintig jaar geleden nog 283) in Amsterdam, maar uit het gepresenteerde onderzoek blijkt dat er in 2025 rond de zeventig coffeeshops zouden moeten zijn om de lokale markt van softdrugs te voorzien.

Naast het verminderen van het drugstoerisme is de aanpak ook bedoeld om het cannabisgebruik onder jongeren terug te dringen en de softdrugsmarkt te beschermen tegen de negatieve effecten van de handel in harddrugs.

Driehoek wil tijd voor onderzoek naar effecten I-criterium

Al eerder werd het ingezetenencriterium, bijvoorbeeld in de vorm van een wietpas, overwogen, maar het is tot nu toe nog niet ingevoerd. Met het I-criterium worden alleen mensen die in Nederland wonen bij coffeeshops toegestaan.

De driehoek laat weten dat het I-criterium een ongewenst neveneffect zou kunnen hebben: illegale handel op straat voor toeristen die toch cannabis willen kopen. Om dat te ondervangen "moet er rekening worden gehouden met een redelijke overgangstermijn".

De driehoek wil die tijd gebruiken om onderzoek te laten doen naar de mogelijk ongewenste effecten van de maatregelen en de manier waarop deze effecten gedempt kunnen worden.