De coronamaatregelen tijdens de eerste golf hebben invloed gehad op de dodelijke mishandeling van een 61-jarige bewoner van een opvanginstelling van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West vorig jaar.

Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder. Hij vroeg onder meer wat de oorzaak van de dodelijke mishandeling was en hoe dit in een opvanglocatie kon gebeuren.

De mishandeling gebeurde in de nacht van 30 april op 1 mei. Volgens het stadsbestuur was de verstandhouding tussen het slachtoffer en een andere bewoner niet goed. Dat ontaardde in ruzie. "Deze onenigheid in combinatie met de specifieke problematiek van deze cliënten is waarschijnlijk de oorzaak van het geweld", aldus het stadsbestuur. Een derde betrokken bewoner was niet in staat om in te grijpen.

Om het risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen was er minder personeel in de opvanglocatie aanwezig, was er minder direct contact met de bewoners en was de dagbesteding voor cliënten stopgezet. "Met name het stopzetten van dagbesteding heeft ertoe geleid dat structuur en ritme wegvielen. Dat had een negatieve invloed op de bewoners", stelt het stadsbestuur.

Stadsbestuur: 'Risico-inschatting was onvoldoende'

Het personeel deed de eigen besprekingen ook via telefoon of videobellen. "We moeten constateren dat hierdoor de risico-inschatting onvoldoende was en het actie- en crisisplan niet tijdig is bijgesteld", schrijft het stadsbestuur. "Alle factoren tezamen hebben bijgedragen aan de omstandigheden waardoor het drama heeft kunnen plaatsvinden."

Na de dodelijke mishandeling is er onderzoek gedaan. Daarna is onder meer besloten om de effecten van de coronamaatregelen op cliënten te evalueren. Ook wordt personeel extra geschoold in het nog beter herkennen van signalen van risicogedrag.

HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen.