Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft maandag een vergunning verleend aan een idee van een ondernemer om een reuzenrad te plaatsen op het Oosterdok in de Amsterdamse binnenstad.

Het waterschap oordeelt dat de waterkwaliteit niet aangetast wordt door het reuzenrad en heeft daarom de vergunning afgegeven. De gemeente moet uiteindelijk besluiten of het reuzenrad er ook gaat komen.

Het reuzenrad is gepland op de kade bij het begin van de IJ-tunnel (de stad uit) vlak bij museum NEMO. Het rad komt voor een deel op het water te staan en valt daarom onder de bevoegdheid van het waterschap.

Om wat voor reuzenrad het precies gaat, wordt in de vergunningsaanvraag niet duidelijk. De exploitant, de Egmondse familie Vallentgoed, had vorig jaar een aantal maanden een reuzenrad in Egmond aan Zee staan. Dit exemplaar heeft 24 gondels voor zes personen en is 38 meter hoog.

De Amsterdamse fractie van de SP is niet blij met de komst van het reuzenrad en heeft een aantal vragen gesteld aan de gemeenteraad. De partij vraagt zich onder meer af hoe het rad verlicht gaat worden en of de omwonenden betrokken zijn in de besluitvorming. Naast de plek waar de attractie moet komen liggen ongeveer twintig woonboten.

Ook laat de SP weten dat de eerste aanvraag voor het reuzenrad op 16 december is binnengekomen en dat de vergunning al is verleend op 29 december. "Gelet op deze data lijkt het wel alsof de vergunning met gezwinde spoed is verleend", aldus raadslid Tiers Bakker.