Vanaf 1 maart 2021 krijgen Amsterdammers die werken naast hun bijstandsuitkering een premie van maximaal 215 euro per maand. De premie moet de bestaanszekerheid versterken en mensen stimuleren parttime aan het werk te gaan.

"We zagen al eerder uit ons eigen onderzoek dat mensen in de bijstand eigenlijk graag parttime aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat ze daar door de regels financieel voor worden gestraft", aldus wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken.

De premie, die geldt voor 30 procent van de inkomsten van een extra baan, moet de overgang naar werken makkelijker maken. Ook geeft het een extra zetje voor mensen die kampen met schulden en achterstallige betalingen. Het maximale bedrag per maand is 215 euro.

De nieuwe regeling komt voort uit een experiment dat sinds 1 februari 2018 loopt in Amsterdam. Deelnemers met een deeltijdbaan krijgen tot maart 2021 een maandelijkse premie. De resultaten van het experiment zijn positief: het aantal deelnemers dat een baan kreeg en hierdoor geen aanspraak hoefde te maken op bijstand was twee keer zo groot in vergelijking met niet-deelnemers.

Uit onderzoek van de UvA en HvA blijkt dat er zelfs drie keer meer kans is om uit de bijstand te komen wanneer er zestien uur of meer wordt gewerkt.

Het experiment loopt tot 1 maart 2021 en vanaf dat moment zal de nieuwe regeling voor alle Amsterdammers in de bijstand in werking treden. De regeling geldt tot en met 31 december 2022. Mocht er een positieve evaluatie komen, dan is er een kans op verlenging.