Volgens de Rekenkamer Metropool Amsterdam is het onzeker of de nieuwe manier van inkoop van jeugdhulp genoeg besparingen oplevert. In een donderdag verschenen rapport staat dat de gemeente niet de tijd genomen heeft om de oorzaken van de oplopende zorgkosten te onderzoeken. Het is dan ook nog onzeker of met het nieuwe inkoopstelsel kosten bespaard kunnen worden.

De kosten voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp stegen van 113,7 miljoen euro in 2017 naar 152,3 miljoen euro in 2018 en 157,9 miljoen euro in 2019. Het stadsbestuur besloot daarop het inkoopstelsel vanaf 1 januari 2021 te wijzigen.

De Rekenkamer stelt dat de problemen niet goed zijn geanalyseerd. Volgens de onderzoekers heeft de gemeente "er bewust voor gekozen de oorzaken van de sterk oplopende kosten voor de jeugdzorg niet te onderzoeken". "Daarnaast zijn de resultaten van de maatregelen uit 2019 om de kosten te beheersen bij de gemeente niet goed in beeld." Verder concludeert de Rekenkamer dat nog niet zeker is dat het nieuwe inkoopstelsel ervoor zorgt dat er kosten bespaard worden.

De Rekenkamer adviseert de gemeente concrete doelen te stellen, zich meer op verbetering te richten en realistische verwachtingen te hebben. Daarnaast wordt geadviseerd passende voorwaarden te scheppen, een plan op te stellen voor de monitoring van de effecten van de stelselwijziging en meer gebruik te maken van de kennis en ervaringen van cliënten.

De gemeente erkent dat er "een sterke neiging tot acteren" is geweest en dat er "onvoldoende inzicht in de precieze aard van de op te lossen problemen" was. Wel vindt de gemeente dat de situatie zo urgent was, dat er flink ingegrepen moest worden. Daarnaast onderschrijft het stadsbestuur deels dat er te weinig zicht op de kostenontwikkeling was.

De gemeente neemt alle adviezen van de Rekenkamer over, maar blijft wel achter het vernieuwde stelsel staan. "Wij geloven dat het vernieuwde stelsel de juiste contouren biedt voor verbetering op vele vlakken. We richten de doorontwikkeling lerend en onderbouwd in en blijven de effecten van deze stelselwijziging, ook indachtig uw aanbeveling, heel goed monitoren."